Marijke Mooijaart

Marijke Mooijaart was redacteur voor de historische woordenboeken bij de Taalbank Nederlands van het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie en doceerde lexicologie en lexicografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Antwerpen.