Marc de Kesel

Marc De Kesel is filosoof en doet aan onderzoek in domeinen als religie- en mystiektheorie, Holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Hij publiceerde onder meer: Eros & Ethics. Reading Lacan’s Seminar VII (2009); Goden breken. Essays over monotheïsme (2010); Auschwitz mon amour: Over Shoah, fictie en liefde (2012); Žižek (2012); Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift (2012) en Zelfoos. De mystieke afgrond van het moderne Ik (2017).