Karl Jaspers

Karl Jaspers (1883-1969) was een Duitse psychiater die als filosoof en theoloog een grote bekendheid geniet, onder andere als erflater van de Vredesbeweging. Hij was docent van Hannah Arendt, met wie hij levenslang bevriend was.