Hans Thuis

Hans Thuis studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij een bijzondere interesse ontwikkeld voor historische Balto-Slavische taalkunde en voor de Oost-Slavische kronieken. Hij werkte tot eind 2013 als senior analist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.