Hanneke Oosterhof

Hanneke Oosterhof is cultuurhistoricus. Ze werkte ruim dertig jaar in de museumsector, met als laatste functie hoofd Presentatie en Collectie en conservator industriële cultuur bij het Textielmuseum in Tilburg. In 2014 startte ze haar promotieonderzoek naar leven en werk van de stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese (1903-1988) aan de TU Eindhoven. Hanneke Oosterhof publiceerde eerder op het terrein van de sociale geschiedenis, vrouwengeschiedenis en cultuurwetenschappen.