Gaston Franssen

Gaston Franssen is als docent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert met regelmaat over moderne poëzie, literatuurkritiek en literatuurtheorie.