Fred Jagtenberg

Fred Jagtenberg (1941) is historicus en neerlandicus. Hij was werkzaam in het middelbaar en hoger onder- wijs. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de acht- tiende eeuw, waarover hij diverse boeken en artikelen publiceerde.