Donald Loose

Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University). Hij publiceerde in het bijzonder over Kant en de Verlichting en over de Franse politieke filosofie van de 20e eeuw.