Craig Harline

Craig Harline, geboren en getogen in Californië, schrijft en doceert voornamelijk over het religieus leven in West-Europa tijdens de Reformatie. Hij is hoogleraar aan de Brigham Young University. Enkele recente boeken van zijn hand: Way below the angels (2014) en Sunday (2007).