Comenius

Comenius (Jan Amos Komensky) (1592-1670) was een Tsjechische theoloog, filosoof en pedagoog. Als leider van de protestantse Boheems-Moravische broederschap moest hij als gevolg van de contrareformatie in 1620 zijn land ontvluchten. In 1656 vindt hij onthaal in Amsterdam, waar veel van zijn geschriften werden gedrukt. Comenius wordt beschouwd als een grondlegger van de moderne pedagogiek.