Clemens Hogenstijn

Clemens Hogenstijn (1948) promoveerde in Nijmegen op de patriottenbeweging in Deventer. Tot 2013 was hij daar als stadshistoricus verbonden aan het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek. Hij publiceert nog altijd volop over de geschiedenis van Deventer en Overijssel, onder meer inzake de Hanze, de Moderne Devotie, de Verlichting, adelsgeschiedenis en historische cartografie.