Barbara Beckers

Barbara Beckers is hoofdbibliothecaris aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Ze publiceerde over literatuurwetenschap, oral history en Limburgse cultuurgeschiedenis. In 2015 verschijnt haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht over het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in de Duits-Nederlandse grensstreek.