Herman Westerink

Herman Westerink is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en als universitair docent godsdienstfilosofie aan het Center for Contemporary European Philosophy, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast bijzonder hoogleraar aan de KU-Leuven. Hij is de auteur van onder andere Verlangen & vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit (2014) en Lust en onbehagen. Over de blijvende betekenis van de psychoanalyse voor het denken over religie, subjectiviteit en psychopathologie (2017).