Alle stijlfiguren van het Koninklijk Huis

Alle stijlfiguren van het Koninklijk Huis

April is de maand van Koningsdag: op 27 april bezoeken koning Willem-Alexander en zijn gezin de stad Dordrecht, om, zo luidt de traditie, verschillende festiviteiten bij te wonen. De koning heeft altijd al een zwak gehad voor stijlfiguren en zou het Groot retorisch woordenboek zeker eens te hand moeten nemen. En dan met name de lemma’s onder de A, zo blijkt uit een korte analyse.

 

Analyse
Alleen al in de titel van koning Willem-Alexander is een stijlfiguur te ontdekken: de benaming ‘Zijne Majesteit’ is namelijk een antonomasie, het aanduiden van een individueel wezen met de klasse waartoe het wezen behoort. ‘Willem-Alexander’ is hierbij de individu, waarnaar verwezen wordt met de functienaam ‘majesteit’.

 

Andere favoriete stijlfiguren van het koningshuis zijn het acrostichon en de aanhef. Het acrostichon is de grafische figuur waarbij de eerste letters van de beginwoorden van een vers samen een woord of zin vormen. Het meest bekende acrostichon is zonder twijfel het Wilhelmus, waarvan de beginletters van de openingszinnen de naam ‘Willem van Nassou’ vormen. De aanhef (exordium) of preciezer: de plechtige aanhef (exordium solemne) is een geliefd stijlfiguur in koninklijke redes en toespraken. Voorbeelden zijn: ‘Landgenoten…’ en ‘Leden van de Staten-Generaal…’.

 

Alsof dat nog niet genoeg is: in het gezin van koning Willem-Alexander neemt de alliteratie een prominente plaats in, waarbij vooral de letter A is goed vertegenwoordigd is. Willem-Alexander en Máxima trouwden te Amsterdam, noemden hun dochters Amalia, Alexia en Ariane en de koninklijke nummerborden beginnen met AA.

 

Als afsluiting kan worden geconcludeerd dat de koning een pregnante voorliefde voor stijlfiguren heeft en dan met name stijlfiguren met de letter A. De argumentatie achter deze voorliefde is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk wordt deze letter-A-framing ingezet om de prominente plaats van de koning te bevestigen.

 

Prijsvraag
Alle genoemde stijlfiguren worden door het koningshuis reeds toegepast, maar er zijn meer stijlfiguren met de letter A. De vorst zou bijvoorbeeld nog gebruik kunnen maken het archaïsme, waarbij hedendaagse termen, uitdrukkingen, vormen of spelling worden vervangen door oudere of verouderde varianten. De opdracht van vandaag luidt:

Herschrijf de volgende koninklijke boodschap in zo archaïsch mogelijk taalgebruik: ‘Mijn vrouw en ik hebben fijn gekoekhapt’.

 

De inzendtermijn voor deze prijsvraag is gesloten.

 

Gerelateerd