Inzendingen – De Boekenwereld

Terug naar deboekenwereld.nl

Terug naar deboekenwereld.nl

Artikelen
Het is mogelijk artikelen ter beoordeling aan de redactie voor te leggen. Het artikel wordt door de redactie besproken en van commentaar voorzien. Een artikel dat wordt ingeleverd wordt niet zonder meer geplaatst.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor de auteur te verzoeken inhoudelijke of structurele wijzigingen of inkortingen aan te brengen in de tekst, noten of het aantal afbeeldingen. Zij behoudt zich ook het recht voor artikelen niet of later te plaatsen.

Het contact met de auteur verloopt via een van de redacteuren. Na de eindredactie ontvangt de auteur ter correctie een opgemaakte proef.

Berichten of reacties
Indien u een bericht of korte reactie wilt inzenden, houd dan rekening met de volgende deadlines:

Jaargang 32
32-1: 1 februari
32-2: 1 mei
32-3: 1 augustus
32-4: 1 november

Thema’s jaargang 32
32-1: Out of the box
32-2: 500 jaar Utopia
32-3: Het sportboek
32-4: Nog niet bekend

Richtlijnen voor kopij
Houd bij het aanleveren van de artikelen rekening met deĀ  richtlijnen die in onderstaande pdf zijn opgenomen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over publiceren in De Boekenwereld neem dan contact op met de redactie: redactie@deboekenwereld.nl.