Historische atlas van Delft

Stad van ambacht en techniek

€ 29,50
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460042096, gebonden, 25 x 33 cm, geïllustreerd in kleur, 80 pagina’s

Historische atlas van Delft

Stad van ambacht en techniek

Auteur(s): Stef van der Gaag

Delft is een van de fraaiste grachtensteden van Nederland. Het silhouet van de binnenstad wordt beheerst door twee monumentale kerkgebouwen: de Oude Kerk, met zijn karakteristieke scheve toren, en de Nieuwe Kerk, waar al eeuwenlang leden van het Huis Oranje-Nassau hun laatste rustplaats vinden. De stad is beroemd om haar vooraanstaande rol in de zeventiende eeuw, toen ze dankzij het ‘eigen’ Delfshaven, een voorpost aan de Maas, nauw betrokken was bij het werk van de voc. Kunst en ambacht kwamen tot bloei. Tientallen plateelbakkerijen produceerden het fameuze Delftse aardewerk, en Johannes Vermeer schilderde onder meer zijn bekende Gezicht op Delft. Na deze Gouden Eeuw volgde een lange periode van stagnatie en krimp, en het tij keerde pas rond het midden van de negentiende eeuw. Delft werd toen aangesloten op het spoorwegnet en ontwikkelde zich tot fabrieksstad. Op initiatief van een industrieel kwam het Agnetapark tot stand, een vroeg voorbeeld van planmatige volkswoningbouw, met veel groen en slingerende straten. De snelle bevolkingsgroei in de twintigste eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, heeft tot aanzienlijke stadsuitbreidingen geleid. Hierbij voerde aanvankelijk een strikt functionele planning, waarbij het autoverkeer ruim baan kreeg, de boventoon. Als reactie hierop werden in de jaren zeventig en
tachtig woonerven aangelegd. Recentelijk heeft de spoorzone een geheel nieuwe aanblik gekregen: het betonnen spoorviaduct uit de jaren zestig van de vorige eeuw is vervangen door een ruim twee kilometer lange tunnel met ondergronds station. In de Historische atlas van Delft worden al deze ontwikkelingen belicht aan de hand van historische kaarten, speciaal voor deze atlas vervaardigde thematische kaarten en een schat aan prenten, schilderijen en foto’s. Een bijlage behandelt de geschiedenis van de Delftse ingenieursopleiding, waaruit de Technische Universiteit is voortgekomen.

‘Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Delft zal in deze publicatie aangenaam verrast worden door de rijke historie van de stad.’

Hereditas Nexus